Tyrniöljystä apua kuivasilmäisyyteen. Luteiini suojaa silmänpohjaa – Ravinnolla voidaan vaikuttaa ikääntyvän silmän terveyteen

Tyrniöljystä apua kuivasilmäisyyteen
Teksti: Petra Larmo, FT, T&K-päällikkö, Aromtech Oy

 Kuivasilmäisyys on yleinen vaiva

Kuivasilmäisyys on kyynelten ja silmän pinnan monitekijäinen sairaus, joka aiheuttaa epämukavia tuntemuksia, näön häiriöitä ja kyynelnesteen epästabiilisuutta, ja joka voi vahingoittaa silmän pintaa. Määritelmän mukaan kuivasilmäisyyteen liittyy kyynelnesteen kohonnut osmolaarisuus ja silmän pinnan tulehdus. Silmää sarveiskalvon ja sidekalvon päällä suojaava kyynelneste koostuu kolmesta kerroksesta: limakerroksesta, kyynelrauhasten erittämästä vesipitoisesta kerroksesta sekä ulommaisena meibomin rauhasten erittämästä lipidikerroksesta. Kuivasilmäisyydessä kyynelnesteen vesikerroksen erittyminen kyynelrauhasista on puutteellista, tai kyynelnesteen uloin lipidikerros on riittämätön, jolloin kyynelnesteen haihtuminen on liiallista. Kumpi tahansa mekanismi on kyseessä, tämä johtaa kyynelnesteen osmolaarisuuden kohoamiseen, mikä aktivoi tulehdusreaktion ja vahingoittaa silmän pintaa. [1, 2.]

Kuivasilmäisyyden oireita kuten silmien kuivuuden, roskan ja polttelun tunteita esiintyy tutkimusten mukaan noin 15 %:lla 50-vuotiaista ja vanhemmista. Riski kasvaa iän myötä ja yli 65-vuotialla on raportoitu jopa noin 34 %:n sairastavuus. Useat ulkoiset tekijät, kuten päätetyöskentely, piilolinssien käyttö ja eräät lääkitykset lisäävät kuivasilmäisyyden riskiä. Oireet ovat erityisen yleisiä talvella, jolloin ilman kosteus on alhainen. Kuivasilmäisyyttä esiintyy naisilla miehiä yleisemmin. [1, 2.]

 Tyrniöljyllä on edullisia vaikutuksia kuivasilmäisyyden oireisiin ja kyynelnesteen osmolaarisuuteen

Kuivasilmäisyyttä hoidetaan tavallisimmin kosteuttavilla silmätipoilla. Ne lievittävät oireita, mutta eivät poista kuivasilmäisyyttä ylläpitävää tulehdusta. Turun yliopiston biokemian ja elintarvikekemian laitoksen sekä kliinisen laitoksen tutkimuksessa havaittiin tyrniöljyn syömisellä edullisia vaikutuksia kuivasilmäisyyden oireisiin sekä kuivasilmäisyyden keskeiseen kliiniseen mittariin, kyynelnesteen osmolaarisuuteen [3].

Rinnakkaiseen satunnaistettuun, lume-kontrolloituun kaksoissokko-tutkimukseen osallistui sata kuivasilmäisyyden oireita kokevaa naista ja miestä, joista puolet oli piilolinssien käyttäjiä. He söivät kolmen kuukauden ajan päivittäin 2 g tyrniöljyä tai lumeöljyä kapseleina. Tutkimushenkilöille tehtiin kokeen alussa, kuluessa ja lopussa kliiniset kuivasilmäisyystestit ja oirekyselyt. Lisäksi osallistujat pitivät kokeen ajan päivittäin oirepäiväkirjaa kokemistaan kuivasilmäisyyden oireista. [3.]

Kyynelnesteen osmolaarisuus nousi kokeen aikana molemmissa ryhmissä. Tämä johtui koejakson ajoittumisesta syksystä talveen, jolloin ilmankosteus on alhainen. Osmolaarisuuden nousu oli kuitenkin merkitsevästi (P=0,04) lievempää tyrniryhmässä (+8 mOsm/L) verrattuna lumeryhmään (+12 mOsm/L). Myös koetut silmien polttelun ja punoituksen oireet olivat tyrniryhmässä lumeryhmään verrattuna lievempiä. [3.]

Tutkimuksessa käytetty tyrniöljy oli ylikriittisellä hiilidioksidiuutolla valmistettu vakioitu seos tyrnin pehmeän osan öljyä ja tyrnin siemenöljyä (SBA24®-tyrniöljy, Aromtech Oy). Tyrnimarjan pehmeiden osien öljy sisältää erityisen paljon karotenoideja, mukaan lukien A-vitamiinin esiasteena toimivaa β-karoteenia sekä n-7 ja n-9-rasvahappoja. Tyrnin siemenen öljy taas sisältää runsaasti välttämättömiä n-3 ja n-6-rasvahappoja. Sekä pehmeän osan öljyssä että siemenöljyssä on runsaasti tokoferoleita ja tokotrienoleita (E-vitamiiniyhdisteitä) ja kasvisteroleita.

On todennäköistä että useat tyrniöljyn komponentit yhdessä vaikuttivat kuivasilmäisyyden lievenemiseen tutkimuksessa. Kuivasilmäisten henkilöiden kyynelnesteen lipidikerroksen on havaittu olevan ohuempi ja sisältävän vähemmän karotenoideja kuin terveillä. Karotenoideilla, tokoferoleilla ja tokotrienoleilla on näytetty tulehdusta lievittävää vaikutusta. Aikaisemmissa tutkimuksissa on saatu viitteitä n-3-rasvahappojen edullisista vaikutuksista kuivasilmäisyyteen. Elimistö pystyy muodostamaan välttämättömistä rasvahapoista pidempiketjuisia ja tyydyttymättömämpiä rasvahappoja, jotka ovat tulehdusta säätelevien eikosanoidien esiasteita. Useat n-3-rasvahapoista muodostuvat eikosanoidit ovat vaikutuksiltaan tulehdusta lieventäviä. [3, 4.]

Hapettumisvauriot edistävät silmänpohjan ikärappeuman syntymistä

Silmänpohjan ikärappeuma on länsimaissa yleisin näkövammaisuutta aiheuttava silmäsairaus yli 65-vuotialla. Taudin varhaista muotoa esiintyy tutkimusten mukaan noin 15 %:lla 65 – 74-vuotiaista. 75-vuotialla ja vanhemmilla varhaisen muodon sairastavuus on noin 25-30 %. Silmänpohjan ikärappeumassa verkkokalvon tarkan näkemisen alue, makula, vahingoittuu. Silmänpohjan ikärappeuma on monitekijäinen sairaus, jonka mekanismeja ei vielä täysin tunneta. Nykyisen käsityksen mukaan keskeinen tekijä on oksidatiivinen stressi ja siitä seuraavat hapettumisen aiheuttamat muutokset verkkokalvon rakenteissa. Mm. kohonnut verenpaine ja tupakointi lisäävät silmänpohjan ikärappeuman riskiä. [5, 6.]

Näkövauriot välittyvät verkkokalvon pigmenttiepiteelisolujen (retinal pigment epithelial cells, RPE-solut) kautta. RPE-solut ovat tärkeitä valoaistinsolujen toiminnalle, ne mm. välittävät niille happea ja ravintoaineita ja ottavat suonikalvostolta A-vitamiinia valonaistinsolujen käyttöön. RPE-solut puhdistavat verkkokalvolta valonaistinsolujen tuottamia hajoamistuotteita. Iän myötä tämä puhdistuskyky heikkenee. Silmänpohjan ikärappeumassa RPE-soluihin ja niiden ulkopuolelle kertyy lipidi- ja proteiinikertymiä, lipofuskiinia ja druseneita, jotka haittaavat RPE-solujen toimintaa ja siten välillisesti vahingoittavat myös valonaistinsoluja. Silmänpohjan ikärappeuman ns. kosteassa muodossa tulehduksen aiheuttamat vauriot johtavat lisäksi suonikalvon uudisverisuonten hallitsemattomaan kasvuun. [5, 6.]

Luteiini suodattaa sinistä valoa ja ylläpitää silmänpohjan terveyttä

Luteiini ja tseaksantiini ovat happea sisältäviä ksantofylli-karotenoideja, joita elimistössä rikastuu silmän verkkokalvon tarkan näkemisen alueelle sekä linssiin. Uusien tutkimusten mukaan luteiinia kertyy myös aivojen tietyille alueille. Luteiini ja tseaksantiini ovat tehokkaita korkeaenergisen sinisen valon absorboijia, ja niiden tehtävä verkkokalvolla ja linssissä onkin suojata silmää hapettumisvaurioilta. Elimistö ei itse pysty valmistamaan luteiinia ja tseaksantiinia vaan ne on saatava ravinnosta. Luteiinin ja tseaksantiinin määrää ja kykyä suodattaa sinistä valoa silmässä mitataan ns. makulan pigmenttien optisena tiheytenä (macular pigment optical density, MPOD). [7, 8.]

Runsas luteiinin ja/tai tseaksantiinin saanti ja niiden korkea seerumipitoisuus ovat tutkimusten mukaan yhteydessä alhaisempaan silmänpohjan ikärappeuman riskiin. Makulan pigmenttien optisen tiheyden (MPOD) on havaittu olevan silmänpohjan ikärappeumaa sairastavilla muita alhaisempi. Interventiotutkimukset tukevat epidemiologisten kokeiden löydöksiä: luteiinia ja/tai tseaksantiinia sisältävien ruoka-aineiden ja ravintolisien on näytetty nostavan MPOD-arvoa ja vaikuttavan edullisesti näön komponentteihin. Vaikutus makulan pigmenttitiheyteen on kliinisissä kokeissa havaittu sekä terveillä henkilöillä että henkilöillä, joilla on jo silmänpohjan muutoksia. Vaikutukset mm. näön tarkkuuteen ja häikäisystä toipumiseen on havaittu henkilöillä, joilla on jo merkkejä silmänpohjan vaurioista. [7.]

Keskeinen luteiinin vaikutuksia selvittävä koe on Chicagossa tehty LAST-tutkimus [9]. Vuoden kestävään satunnaistettuun lumekontrolloituun kaksoissokkotutkimukseen osallistui 90 henkilöä, joilla oli todettu silmänpohjan ikärappeuman kuiva muoto. Osallistujat söivät vuoden ajan päivittäin 10 mg luteiinia, luteiini-antioksidantti-yhdistelmää tai lumevalmistetta. Tutkimuksessa luteiini-lisä yksin tai antioksidanttien kanssa paransi tutkimushenkilöiden MPOD-arvoja merkitsevästi: MPOD-arvo nousi kokeen aikana luteiini-ryhmässä 36 %. Myös näöntarkkuus, kontrastiherkkyys ja silmänpohjan ikärappeumaa kuvaavan Amsler ruudukko-kokeen arvot paranivat luteiini-ryhmässä.

Luteiini ja tseaksantiini olivat mukana Yhdysvaltain terveysviraston AREDS2-tutkimuksessa, jossa selvitettiin ravinteiden vaikutusta ikääntymiseen liittyviin silmäsairauksiin [10]. Tutkimukseen osallistui viiden vuoden ajan yli 4000 henkilöä, joilla oli kohonnut riski sairastua silmänpohjan ikärappeumaan. Tutkimuksessa havaittiin että erityisesti henkilöt, jotka saivat ravinnosta vain vähän luteiinia ja tseaksantiinia hyötyivät näiden karotenoidien lisäämisestä aikaisemmassa AREDS-kokeessa käytettyyn antioksidantti-valmisteeseen: näiden henkilöiden joukossa myös luteiinia ja tseaksantiinia saavilla oli merkitsevästi pienempi todennäköisyys sairastua edenneeseen silmänpohjan ikärappeumaan verrattuna henkilöihin jotka söivät AREDS-valmistetta ilman luteiinia ja tseaksantiinia.

Ravinnolla tukea ikääntyvän silmän terveyteen

Keskimääräinen luteiinin ja tseaksantiinin saanti on USA:ssa tehtyjen tutkimusten mukaan noin 1,7-2,3 mg/vrk [11]. Toistettavimmin kliinisissä kokeissa on nähty edullisia vaikutuksia makulan pigmenttitiheyteen ja näön mittareihin noin 10 mg päivittäisillä luteiini- ja/tai tseaksantiini-annoksilla [7, 9, 10]. Hyviä luteiinin ja tseaksantiinin lähteitä ovat erityisesti vihreät lehtivihannekset kuten pinaatti ja kaali. Myös tyrnimarjat sisältävät luontaisesti luteiinia ja tseaksantiinia, mutta niiden määrät vaihtelevat marjan geneettisen taustan ja kasvupaikan mukaan. Pohjoismaissa on syksyn aikana tulossa markkinoille tyrniöljyyn perustuva ravintolisä, joka on tutkimusnäytön perusteella optimoitu ylläpitämään ikääntyvän silmän terveyttä. Tuotteessa yhdistyvät kuivasilmäisyyskokeessa vaikuttavaksi havaittu koostumus tyrnin siemenen ja pehmeän osan öljyä täydennettynä 10 mg:lla luteiinia.

Lähteet

 1. The definition and classification of dry eye disease: report of the Definition and Classification Subcommittee of the International Dry Eye WorkShop (2007). Ocul Surf 2007;2: 75-92.
 2. The epidemiology of dry eye disease: report of the Epidemiology Subcommittee of the International Dry Eye WorkShop (2007). Ocul Surf 2007;2: 93-107.
 3. Larmo P, Järvinen R, Setälä N, Yang B, Viitanen M, Engblom J, et al. Oral sea buckthorn oil attenuates tear film osmolarity and symptoms in inviduals with dry eye. J Nutr 2010: 1462-8.
 4. Järvinen RL, Larmo PS, Setälä NL, Yang B, Engblom JRK, Viitanen MH, et al. Effects of Oral Sea Buckthorn Oil on Tear Film Fatty Acids in Individuals With Dry Eye. Cornea 2011;9: 1013-9.
 5. Kaarniranta K, Sihvola R, Salminen A, Lammi M, Teräsvirta M, Kontkanen A. Silmänpohjan ikärappeuma -vaikea ongelma sekä potilaalle että silmälääkärille. Duodecim 2003: 935-42.
 6. Kaarniranta K, Seitsonen S, Paimela T, Meri S, Immonen I. Silmänpohjan ikärappeuman patogeneesi. Duodecim 2009: 145-53.
 7. Anon. Macular pigment and healthy vision. Optometry 2009;10: 592-8.
 8. Vishwanathan R, Kuchan MJ, Sen S, Johnson EJ. Lutein is the Predominant Carotenoid in Infant Brain: Preterm Infants Have Decreased Concentrations of Brain Carotenoids. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2014.
 9. Richer S, Stiles W, Statkute L, Pulido J, Frankowski J, Rudy D, et al. Double-masked, placebo-controlled, randomized trial of lutein and antioxidant supplementation in the intervention of atrophic age-related macular degeneration: the Veterans LAST study (Lutein Antioxidant Supplementation Trial). Optometry 2004;4: 216-30.
 10. Age-Related Eye Disease Study 2 Research Group. Lutein + zeaxanthin and omega-3 fatty acids for age-related macular degeneration: the Age-Related Eye Disease Study 2 (AREDS2) randomized clinical trial. JAMA 2013;19: 2005-15.
 11. Carpentier S, Knaus M, Suh M. Associations between lutein, zeaxanthin, and age-related macular degeneration: an overview. Crit Rev Food Sci Nutr 2009;4: 313-26.

Kirjoittaja

Petra Larmo AromtechPetra Larmo on valmistunut FT:ksi Turun yliopiston elintarvikekemian ja biokemian laitokselta tutkimusaiheenaan tyrnimarjan ja tyrniöljyn terveysvaikutukset. Hän työskentelee pohjoisista kasveista bioaktiivisia uutteita ja tuotteita valmistavassa Aromtech Oy:ssä tutkimus- ja tuotekehityspäällikkönä.

Tyrnin terveysvaikutuksista kirjoitettua