Näin luet silmälasimääräystäsi

Kategoriat: Linssit, Optikko, Silmälääkäri ja Silmien terveys.

Näin luet optikon silmälasireseptiä

Olet juuri käynyt näöntutkimuksessa ja optikkosi tai silmälääkärisi on antanut sinulle silmälasireseptin. Mutta mitä merkitsevät kaikki nuo termit ja lyhenteet kuten OD, OS ja CYL?

Tärkeät oikea ja vasen

Lyhenteet OD ja OS tulevat latinankielisistä sanoista oculus dexter ja oculus sinister, jotka tarkoittavat oikeaa ja vasenta silmää. Oikean silmän tiedot (OD) merkitään ensin, koska se on tutkimuksen tekijästä nähden ensimmäisenä vasemmalta oikealle lukien.

Muut termit

”Sfäärinen” (Sph tai Sf) kertoo linssiesi voimakkuuden dioptereissa (valontaittoteho). Mitä suurempi luku, sitä suurempi näönkorjaus. Termi tarkoittaa, että korjaustarve kauas tai lähelle on samanlainen koko silmässä.

Sylinteri (Cyl) luku ilmaiseen hajataitteisuuden määrän. Jos reseptissäsi ei tässä kohtaa lue mitään, sinulla joko ei ole hajataitteisuutta lainkaan, tai se on niin lievää, ettei se tarvitse korjausta.
Hajataitteisuudesta kertova sylinteriluku siis kertoo, että silmän muoto ei ole symmetrinen, vaan jossain suunnassa tarvitaan enemmän vahvuutta verrattuna kauttaaltaan sfääriseen silmään.
Sylinteriarvo voidaan merkitä plus- tai miinusmerkkisenä riippuen sfäärisen arvon merkitsemistavasta.

Akseliarvo (Ax) kertoo suunnan, jossa sylinterikorjaus tarvitaan. Akseli merkitään 1 ja 180 asteen väliin. Mikäli arvo on lähellä 180:tä niin sylinterikorjaus tarvitaan horisontaali- eli vaakasuunnassa. Mikäli arvo on lähellä 90:tä niin sylinterikorjaus tarvitaan vertikaali- eli pystysuunnassa.

Lukulisä (Add) tarvitaan moniteholinssiresepteihin. Lukulisäys on aina plus-merkkistä ja yleensä sijoittuu välille +0,75- +3,0.. Lukulisäys on lähes aina sama molemmissa silmissä.

Prismakorjaus (Pr tai p.d) tarvitaan, jos silmien lihasten toiminnassa havaitaan ongelmia. Prismaa voidaan korjata horisontaalisuunnassa ohimon suuntaan prisman kanta ulos (bas temp) tai nenän suuntaan prisman kanta sisään ( bas nas ). Ylä- alasuunnassa korjataan sananmukaisesti prisman kanta ylös tai alas ( bas up /bas down ).

silmälasikortti

Joko reseptin luku sujuu?
Millaiset lasit esimerkkireseptimme saanut henkilö tarvitsee?

OD sf -2.00 add +2.00 pr 0.5 bas down
OS sf -1.00 cyl -0.50 ax 180 add +2.00 pr 0.5 bas up

Tässä tapauksessa kyseessä on monitehokorjaus (reseptissä on add-luku). Oikeassa silmässä (OD) korjataan kauas -2,0 sfääristä voimakkuutta. Vasemmassa (OS) sfääristä voimakkuutta on -1,0 ja lisäksi hajataittoa eli sylinterikorjausta -0,50 akselisuunnassa 180. Lisäksi molempiin linsseihin tarvitaan lukulisäkorjaus +2,0 ja prismakorjausta 0,5 oikeassa prisman kanta alas ja vasemmassa 0,5 prisman kanta ylös

Silmälasiresepti ei ole sama kuin piilolinssiresepti.

Piilolinssioptikko tutkii silmien kaarevuuden ja varmistaa oikean kokoisen linssin. Voimakkuutta muokataan sopivaksi, koska silmälasimääritys tehdään silmälaseille, jotka ovat noin 12 mm kauempana silmästä kuin silmän pinnalla oleva piilolinssi. Piilolinssejä varten tarvitaan oma sovitusaika piilolinssioptikolle.

Silmälääkärin resepti on sinun omaisuuttasi

Silmälääkäriltä saatava resepti on aina asiakkaalle kuuluva tuote ja asiakkaalla on vapaus valita ostopaikka laseille tai piilolinsseille.

Kysymällä se selviää

Rohkaisemme sinua olemaa avoimen utelias silmälaseja hankkiessasi. Tyhmiä kysymyksiä ei ole. Ammattilaisina on meidän tehtävämme tarjota sinua parhaiten palvelevat  ratkaisut niin näön korjauksen, kuin tyylikkäästi kasvoillesi istuvan kehysvalinnan suhteen.