Koululaisen ja nuoren opiskelijan näkö kannattaa tarkistaa vuosittain

Kategoriat: Optikko, Silmälääkäri ja Silmien terveys.

koululaisten näöntarkastus

Yli 8-vuotias voi käydä optikolla

Näkö on koululaisen tärkein työväline. Se on hyvä tarkastuttaa kouluvuoden alkaessa ja kouluvuoden aikana ennen joulua, sillä näköongelmat voivat huonontaa koulumenestystä tai jopa estää oppimista. Lapsi ei välttämättä itse huomaa näkevänsä huonosti, varsinkaan jos hänellä ei ole ollut aiemmin laseja. Koulutyö kuormittaa näköä ja lapsi voi olla haluton lähitöihin.
Oirekyselystä voi olla apua ongelman kartoittamisessa. Täyttäkää oirekysely yhdessä lapsenne kanssa. Vääriä vastauksia ei ole. Vastausten perusteella voidaan päätellä, onko tarvetta näöntutkimukselle; onko syytä mennä optikolle tarkastuttamaan koululaisen näkö vai kannattaisiko mennä silmälääkärille.

Nuorten näkö muuttuu nopeasti

Murrosiässä kasvun ollessa kiivaimmillaan myös näkökyky voi muuttua todella nopeasti, jopa puolessa vuodessa.  Jos nuorella on jo silmälasit, on tärkeää, että näön tarkastusväli ei veny vuotta pidemmäksi. Näön muutoksiin vaikuttavat nuoren luonnolliseen kehitykseen liittyvien asioiden lisäksi lisääntynyt sisätiloissaolo sekä tietokoneen, tablettien ja kännykän käyttö. Silmän kyky tarkentaa kaukana oleviin kohteisiin heikkenee harjoituksen puutteessa, millä voi olla vaikutusta takapulpetissa istuvan opiskelijan oppimiskykyyn.

Lataa koululaisen Näköoirekysely osoitteesta:

http://www.naery.fi/wp-content/uploads/KOULnakokys_lomake2016_su_kentat.pdf

Jos yhteenkin kohtaan tulee kyllä / joskus ruksi, ota täytetty kysely mukaasi ja tule Opti+ optikolle lapsen kanssa keskustelemaan tilanteesta.
Sinua lähimmän Opti+optikon yhteystiedot löydät tältä sivustolta kohdasta Opti+liikkeet. Optikkosi kertoo mahdollisen tutkimuksensa jälkeen, mitä tehdään. Tarvitseeko seurata tilannetta,
tulisiko koululaisen hakeutua silmälääkärille vai tarvitseeko koululainen esim. työskentelylasit helpottamaan näkemistä.

koululaisen näkökysely