Näöntarkastus

Optikkomme varaavat näöntarkastukseen puoli tuntia, jonka aikana asiakkaan silmät saavat perusteellisen tutkimuksen. Tarkoituksena ei ole katsoa ainoastaan silmien tarvitsemia voimakkuuksia, vaan tutkia myös silmien ja silmänpohjien yleinen kunto. Jos asiakkaan silmissä todetaan poikkeavuuksia, voidaan hänet ohjata tarkempiin tutkimuksiin silmälääkärille. Näöntarkastuksia on monenlaisia, eikä yhdellä tutkimuksella voida välttämättä vastata kaikkiin tarpeisiin.

Näöntarkastuksen kulkua ohjaa aina päämäärä: Mihin asiakas tarvitsee silmälaseja? Lukemiseen, näyttöpääte- työskentelyyn, tavallisessa arjessa toimi- miseen, yhdistettyyn asiakaspalvelu- ja toimistotyöskentelyyn… Vaihtoehtoja on useampia, kuin voisi arvatakaan. Ammatti- taitoiset optikkomme opastavat silmälasi- asioissa tietämätöntä oikeanlaisten silmälasien löytämisessä! Näöntarkastuksissa on suositeltavaa käydä vähintään kahden vuoden välein.

Piilolasitutkimus

Piilolasitutkimukseen varataan saman verran aikaa kuin näöntarkastukseen (puoli tuntia), jos asiakas on käyttänyt piilolaseja aiemminkin. Tällöin puhutaan yleensä piilolasien vuosikontrollista. Tutkimuksessa katsotaan, pitävätkö aiemmin määritetyt voimakkuudet paikkansa ja onko asiakkaan käyttämä linssityyppi hänelle vielä ajankohtainen. Uusille piilolasiasiakkaille varataan aina kokonainen tunti aikaa. Ensimmäisen puolituntisen aikana optikko kartoittaa asiakkaan mahdollisuudet piilolasien käyttämiseen. Optikko arvioi asiakkaan silmille ja näkemiselle parhaat mahdolliset linssityypit kymmenistä eri vaihtoehdoista. Jälkimmäinen puolituntinen käytetään piilolasien käytön opetteluun:

Optikko neuvoo asiakasta linssien silmiin laittamisessa, pois ottamisessa ja linssien hoidossa. Jos asiakkaasta (tai optikosta) tuntuu, ettei puolen tunnin opettelu ole ollut riittävän hedelmällinen, varataan asiakkaalle ”lisätunteja”. Optikko Kallion piilolasi- tutkimuksen päätteeksi uusi asiakas saa heti mukaansa testilinssit/-linssejä* ja hänelle varataan aika jälkitarkastukseen, jossa optikko katsoo silmät uudestaan varmistaakseen, että määritetyt piilolasit soveltuvat asiakkaan silmille. Haluamme olla varmoja siitä, että asiakkaidemme silmät nauttivat uudesta näkemisestä täysin siemauksin! Piilolasitutkimuksessa on hyvä käydä vuosittain, jotta mahdollisiin muutoksiin voidaan reagoida nopeasti.

*Testilinssit saa heti mukaan, jos asiakkaalle on määritetty ns. peruspiilolaseja, joita pidämme varastossa. Muussa tapauksessa testilinssit tilataan erikseen, ja asiakkaalle varataan aika niiden luovutukseen. Testilinssit ovat asiakkaalle aina ilmaiset.

Värinäkötutkimus

Värisokeuden tunnetuin muoto on puna-vihersokeus, jota esiintyy erityisesti miehillä; kahdeksalla prosentilla suomalaisista miehistä on puna-vihersokeutta, kun naisilla vastaava luku on 0.4 prosenttia. Äärimmäisessä ja erittäin harvinaisessa värisokeuden muodossa värisokea kykenee erottamaan ainoastaan tummuuden ja vaaleuden astevaihtelut. Tällaisia henkilöitä ei ole Suomessakaan kuin muutama. Värisokeudella ei ole todettu olevan vaikutusta varsinaiseen näkökykyyn. Teemme tarvittaessa testejä, joilla värinäön heikkous havaitaan. Testit voi tehdä näöntarkastuksen yhteydessä tai erikseen varatulla ajalla. Jos havaitsemme värinäössä merkittäviä puutteita, ohjaamme asiakkaan tarkempiin tutkimuksiin.

Silmänpaineenmittaus

Silmänpainetaudin, glaukooman, todentamisessa ja seurannassa on silmäänpaineenmittaus tärkeimmässä osassa – paine ei näy paljaalle silmälle, eikä sitä pysty itse ”tunnustelemallakaan” havaitsemaan. Optikko Kalliolla on käytössään silmänpaineen mittaukseen tarkoitettu laite, jolla paineiden tarkastaminen käy käden käänteessä ja täysin kivuttomasti. Mittaus tehdään rutiinisti aina näöntarkastuksen yhteydessä tai tarvittaessa erikseen varatulla ajalla.